1,6HDI Turboahtimien asennus

1,6 turbo diesel moottoreiden turboahtimien asennuksen yhteydessä huomioitavaa.

Turboahtimet numeroilla 753420-4, 49173-07502/07503/07504/07505/ 07506/07507

Kyseisiä ahtimia käytetään moottoreissa 1.6HDI DV6TED4/ DV6ATED4 / DV6UTED / DV6B / D4164T / HHDA / W16 Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Volvo ja Mini.

On erittäin tärkeää, että asentaja lukee ja suorittaa tässä asiakirjassa olevat asennusohjeet ennen turbon asennusta. Mikäli näin ei tehdä takuu ei ole voimassa. Tekemättä jätetyt toimenpiteet voivat johtaa ennenaikaisiin vaurioihin uudessa ahtimessa.

PSA konsernin 1.6HDi, DV6TED4/ DV6ATED4 / DV6UTED / DV6B / D4164T / HHDA / W16 moottoreissa on ollut ongelmana moottorin öljynkierron likaantuminen ja sitä kautta ongelmat öljynkierrossa. On erittäin tärkeää, että voiteluaineet on pidetään puhtaina. PSA on asentanut turboahtimen öljyputkeen in-line öljysuodattimen sekä yhtenäisen öljyn jäähdyttimen /  öljynsuodattimen.

Yleisin syy moottorin öljynkierron likaantumiseen/karstoittumiseen on commonrail suuttimen juuritiivisteiden vuotaminen. LIsäksi, jos öljyn pinta on ajossa ollut alhainen, tämä voi mahdollisesti myös aiheuttaa karstan kerääntymistä öljyyn. Tämä voi johtaa in-line öljynsuodattimen, öljynjäähdyttimen sekä pääöljynsuodattimen tukkeutumiseen, mikä aiheuttaa puutteita öljyn kierrossa ja sitä kautta  ennenaikaisen turbon vaurioitumisen. Alipainepumppu voi myös vaurioitua ja kulua normaalista poikkeavasti.

Johtuen turboahtimen suuresta toimintanopeudesta (230 000 kierrosta minuutissa) turbo on yleensä ensimmäinen mikä osoittaa merkkejä / vaurioituu johtuen ongelmista öljynkierrossa. Tämä voi tapahtua uudessa autossa jo 50 000km jälkeen jos öljyn määrästä ei ole huolehdittu ja oikeaa öljynvaihtoväliä / menettelyä ei ole noudatettu. Tähänastiset kokemukset osoittavat että nämä karstakertymät on erityisen vaikea poistaa.

 

Mahdollisen uuden turbon hajoamisen estämiseksi, TULEE SEURAAVAT TOIMENPITEET SUORITTAA asennuksen yhteydessä normaalien turbon asennustoimenpiteiden lisäksi, jotta takuu pysyy voimassa:

– poista öljypohja. Tarkasta öljypumpun imusihti ja öljypumppu ja kaikki öljykanavat ja puhdista ne huolellisesti

– jos näet silmin havaittavaa karstaa edellä mainituissa paikoissa, vaihda uusi öljypumppu ja imusihti

– vaihda uudet turbon öljyputket tiivisteineen, pultteineen ja suodattimineen. Vaihda myös uusi öljyn paluuputki, puhdista huolellisesti lohkossa oleva öljykanava, johon ahtimen öljyputki liitetään

– poista öljynlauhdutin ja -suodatin ja puhdista huolellisesti.

– poista välijäähdytin ja ahtoputket ja puhdista ne huolellisesti.

– irrota alipainepumppu, tutki, onko siellä likaa/karstaa, puhdista ja vaihda tarvittaessa

– irrota venttiilikopan kansi sekä jakopään suoja, puhdista huolellisesti öljytila, varmista, että nokka-akseleiden välinen ketjun kireys on oikea ja vaihda tarvittaessa, tyyppivikana ketjun löystyminen ja sen koskettaminen (lastuaa metallia) kanteen

– puhdista huohotusjärjestelmä

– irrota commonrail suuttimet ja vaihda niiden juuritiivisteet

– tarkasta hiukkassuodatin sekä katalysaattori ja varmista niiden ja antureiden toiminta ja ota tulosteet OBD- testeistä. Rikkoutuneen ahtimen vuoksi on hyvin mahdollista, että näihin on päässyt öljyä

– puhdista EGR- venttiili, tee testi ja tulosta tulokset, puhdista myös imusarja ja kaikki siihen liittyvät letkut/putket

– puhdista moottori käyttäen esim. Forte moottorinpuhdistusainetta ja vaihda uudet öljyt ja suodatin

– varmista oikea öljyn paine

– öljyn virtauksen varmistaminen:

  1. asenna turboahdin ja jätä öljyn paluuputki kytkemättä
  2. jatka paluuputkea tarvittaessa ja laita se astiaan
  3. käynnistä moottori ja käytä sitä tyhjäkäynnillä minuutin ajan ja sammuta
  4. astiassa tulisi olla öljyä vähintään 3 desilitraa.
  5. toista testi
  6. varmista, että moottoriöljyn taso pysyy riittävänä
  7. vaihda moottoriöljy ja suodatin 50km ajon jälkeen

– käytä vain laadukasta moottori-/autovalmistajan suosittelemaa moottoriöljyä, suositeltava öljynvaihtoväli 5000km

– kaikkien ahtimen vaihdon aikaisten toimenpiteiden jälkeen vaihda moottoriöljy ja suodatin 500km ajon jälkeen

– varmistu, että hiukkassuodatin toimii oikein ja regenerointi onnistuu, on suositeltavaa ajaa yhtäjäksoista maantieajoa 100km joka kuukausi regeneroinnin varmistamiseksi

Joissakin tapauksissa edes edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä ehkäisemään uutta turbovauriota näissä moottoreissa. Aina kun riittämätön voitelu aiheuttaa ahtimen rikkoutumisen, aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Näiden moottoreiden kyseessä ollen täyden varmuuden uuden turbovaurion ehkäisemiseksi saadaan ainoastaan vaihtamalla autoon uusi moottori.