ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET, JOITA TULEE NOUDATTAA TOIMITETTUA OSAA ASENNETTAESSA:

 • Ennen uuden osan asentamista on hyvä paikallistaa ja korjata aikaisemman osan rikkoutumiseen johtaneet syyt. Uusi osa asennetaan vasta kun edellä mainitut asiat on korjattu.
 • Tarkista koko polttoainejärjestelmän eheys ja tiiviys ja tarvittaessa puhdista polttoainejärjestelmä huolellisesti ja vaihda rikkinäiset osat sekä polttoainejärjestelmän suodattimet. Pieninkin epäpuhtaus järjestelmässä saattaa johtaa osan rikkoutumiseen.
 • Pidä huoli aina ulkoisesta puhtaudesta. Alueet, jossa työskennellään uusien osien asentamiseksi, tulee puhdistaa huolellisesti ennen asennustöitä.
 • Varmistu aina, että asennettavat osat ovat oikeita ja sopivia.
 • Osan asennuksessa käytettävät tiivisteet tulee olla vain uusia alkuperäisvaraosia tai niitä vastaavia tarvikeosia.
 • Moottorissa saa käyttää vain autovalmistajan hyväksymiä polttoainelaatuja ja suodattimia.
 • Dieselosien asennuksessa on käytettävä vain kyseiseen tarkoitukseen suunniteltuja työkaluja sekä asennustarvikkeita. Osia kiristettäessä on otettava huomioon valmistajan ilmoittamat kiristysmomentit.
 • Asennuksen saa suorittaa vain sellainen taho, jolla on riittävä tieto, ammattitaito ja välineistö niiden asentamiseen.
 • Autoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin uudet osat on sopeutettu auton muuhun diagnostiikka- ja moottorinohjausjärjestelmään.
 • Kaikki asennustyöt tulee suorittaa vain autovalmistajan ja/tai osavalmistajan antamilla ohjeilla/ menetelmillä, välineillä ja ohjelmilla.
 • Älä ota autoa käyttöön, jos asennuksen jälkeen huomaat auton käytöksessä jotain epänormaalia.