OTA HUOMIOON ASENNUKSEN AIKANA!

Varmistaaksenne asennettavan vaihdelaatikon oikeanlaisen toiminnan, alla olevat toimienpiteet tulee suorittaa aina asennuksen yhteydessä.

Jos ostaja havaitsee, että toimitettu osa ei ole sopiva tai siinä on muu virhe, on myyjään otettava yhteys välittömästi ja asennus jätettävä tekemättä, takuu ei korvaa vääränlaisen tai virheellisen osan asennuksesta syntyneitä vaurioita ja asennustöitä

 • Vaihteistoon tulee laittaa aina valmistajan suositusten mukaiset öljyt ennen käyttöönottoa
 • Asennus on aina tehtävä autovalmistajan tarkoittamalla tavalla ja välineillä ja sellaisen tahon toimesta, jolla on riittävä perehtyneisyys kyseisten osien vaihtoon sekä niiden käyttöönottoon (mahdolliset uudelleen ohjelmoinnit/sopeutukset)
 • asennusvirheiden ja –puutteiden aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin
 • Takuu ei korvaa, jos asennuksen jälkeen osassa on havaittu epäsopivuutta/puutteita/virheitä ja sitä käytetään ilmoittamatta myyjälle ja näin aikaansaadaan suurempi vaurio, mitä osassa mahdollisesti oli sen vastaanottohetkellä
 • Jos osa on tilattu ja toimitettu asiakkaan antamien tunnisteiden/tietojen perusteella, ei myyjä vastaa osan oikeellisuudesta (huomioi mahdolliset erot mm. ohjainlaitteissa/antureissa/sähkölaitteissa)
 • Osien asennuksen jälkeen ennen auton varsinaista käyttöönottoa on asentajan varmistuttava siitä, että osat on asennettu oikein ja auto ja siihen asennetut osat toimivat niin kuin valmistaja on tarkoittanut
 • Rahdin alaisena olleen vaihteiston käyttöönottoon oleellisesti liittyvät tarkastukset/toimenpiteet tulee suorittaa asiaankuuluvalla tavalla ennen auton varsinaista käyttöön ottoa
 • Jos takuunalaista osaa on yritetty avata/purkaa/korjata, takuu ei ole enää voimassa
 • Takuu kattaa vain auton normaalin ja valmistajan tarkoittaman käytön ja käyttötarkoituksen (ei kilpa- /rakennetut autot)
 • Jos vastaanotettu tuote osoittautuu vialliseksi tai vääräksi, on ostajalla velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi myyjälle, myyjällä on oikeus korvata tuote vastaavalla kohtuullisessa ajassa
 • Jos korvaavaa tuotetta ei löydy, kauppahinta palautetaan asiakkaalle viimeistään 1kk kuluessa ja kuitenkin sen jälkeen, kun myyjä on todennut palautetut tuotteen olevan sama kuin toimitettukin
 • Takuu ei korvaa asiakkaalle takuuasiasta aiheutuneita välillisiä kustannuksia (auton vuokraus, hotelli-, taksi-, ym. kulut)
 • Takuuvaihtojen aiheuttamista kohtuullisista kuljetuskustannuksista vastaa myyjä
 • Kaikissa takuuasioissa ota välittömästi yhteyttä numeroomme 044 7700131 tai posti@osasuora.fi.
 • Osasuora Oy pidättää itsellään oikeuden kaupanpurkuun, mikäli viallisen tuotteen korjauskustannukset kasvavat kohtuuttoman suuriksi. Näissä tapauksissa kauppasumma palautetaan asiakkaalle välittömästi.