OTA HUOMIOON ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ

Uusi ahdin tulee asentaa vain sellaisen asentajan toimesta, jolla on riittävä tieto, ammattitaito ja välineistö työn tekemiseen. Ahtimen vaihto tulee suorittaa autovalmistajan tarkoittamalla tavalla.

Ennen asennusta

□    Ennen uuden ahtimen asennusta tulee varmistaa vanhan ahtimen rikkoutumisen syy sekä korjata se ennen uuden/kunnostetun ahtimen asentamista paikoilleen. Jos tämä jätetään tekemättä, ei takuu ole voimassa.

□    Tarkista koko ilmanottojärjestelmä ja puhdista se. Sen jälkeen vaihda ilmansuodatin. Pieninkin epäpuhtaus saattaa johtaa ahtimen rikkoutumiseen.

□    Tarkasta ahtopaineputkiston sekä mahdollisen välijäähdyttimen kunto ja tiiviys, ulos tihkunut öljy on selvä merkki vuodosta, lieväöljynkosteus ahtoputkistossa ei ole epänormaalia.

□    Tarkasta moottorin voitelujärjestelmän tiiviys sekä öljynpaine ja varmista ahtimelle tuleva öljynpaine ja virtausmäärä, että ne ovat valmistajan antamien arvojen rajoissa

□    Tarkista turbon voitelujärjestelmän muut osat ja tiivisteet. Niiden tulee olla virheettömiä.

□    Tarkasta turboahtimen öljynpaluuputki ja varmista sen virheetön kunto ja tukkeutumattomuus. Mikäli epäilet kuntoa, vaihda putki.

□    Poista kaikki kampikammion huohotinputket ja suodattimet. Puhista tai vaihda autonvalmistajan suositusten mukaisesti.

□    Tarkista ja tarvittaessa puhdista pakosarja. Kaikki epäpuhtaudet pakosarjassa voivat johtaa turboahtimen vaurioitumiseen

□    Tarkasta/varmista pakoputkiston kunto ja varmistu siitä että se ei ole tukkeutunut ja on autovalmistajan tarkoittamassa käyttökunnossa

□    Moottoriöljy sekä öljynsuodatin tulee vaihtaa. Moottorissa saa käyttää vain autovalmistajan hyväksymiä öljylaatuja ja suodattimia

□    Estä moottorin käynnistyminen. Laita turboahtimen paineputki puhtaaseen astiaan ja pyöritä moottoria startilla niin kauan, kunnes vähintään 3dl öljyä on valunut astiaan. Tämä varmistaa irtonaisen lian ja karstan huuhtoutumisen ulos, jotka muuten voisivat vahingoittaa uuden ahtimen laakereita.

□    Ahtimen asennuksessa tulee käyttää vain auton valmistajien hyväksymiä uusia tai uuden veroisia alkuperäisvaraosia. Pakosarjan tiivisteet tulee vaihtaa aina uusiin sekä korkeaa lämpötilaa kestäviä pultteja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi pakojärjestelmissä.

 

Asennuksen aikana

□    Varmista puhtaus turboahtimen asennuksen aikana. Älä poista turboahtimen paineputken liitoksen aukon suojatulppaa ennen kuin tarpeellista. Älä käytä asennustahnaa asennuksessa.

□    Ahtimen asennuksen jälkeen, asenna öljyn paineputki ahtimeen. jonka jälkeen kaada puhdasta moottoriöljyä paineputken moottorin puoleisesta päästä pyörittäen samalla sormilla turboa sen akselin päästä. Tämän jälkeen estä moottorin käynnistyminen ja pyöritä moottoria startilla niin kauan, kunnes turbon paluuputken liitoksesta valuu öljyä. Näin estät “kuivakäynnistyksen” ensimmäisen käynnistyksen aikana

□    Kiinnitä öljyn paluuputki ja tämän jälkeen kaikki muut osat paikoilleen, samalla varoen, ettei missään vaiheessa tule tarpeetonta vääntörasitusta mihinkään osaan ahtimessa. Tarkista liitosten tiukkuus, mutta älä ylikiristä.

□    Pyöritä moottoria ilman sytytysvirtaa niin kauan, että auton öljynpaineen merkkivalo sammuu – tällä varmistetaan, että moottori ei käynnistyessään ala pyörittää ahtimen turbiinia liian suurella nopeudella ennen kuin turbossa on riittävästi sen voiteluun tarvittavaa öljyä.

□    Tämän jälkeen käynnistä moottori ja anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä n 30 sekuntia

□    Tarkasta kaikki liitännät ja asennuksen onnistuminen (esim. vuodot)

□    Älä ota autoa käyttöön, jos asennuksen jälkeen huomaat auton käytöksessä jotain epänormaalia (vedon puute, turbon vinkuminen, öljyvuoto jne.)